08/24/2018

(Suomi) Geoblogi: Alueellinen kallioperätutkimus – muisto menneisyydestä vai malmipotentiaalin arvioinnin perusedellytys?

Text:
Perttu Mikkola, geologi

Järjestelmällistä perustyötä vuodesta 1886, kansainvälisen arvion mukaan yksi maailman parhaista geologista tietoaineistosta ja silti oman arviomme mukaan kallioperätiedon taso on heikko tai hyvin heikko alueella joka kattaa noin neljäsosan Suomesta. Onko näkemyseron taustalla vain kotimaisten pessimistien ja yltiöpositiivisten ulkomaalaisten erilainen käsitys samasta asiasta? Todellisuudessa molemmat mielipiteet pitävät paikkansa, geoaineistomme on kiistatta maailman parhaita, mutta silti […]

Read more »

06/26/2018

(Suomi) Geoblogi: Geoenergiatutkimus – modernia geotiedettä käytännön tarpeisiin

Text:
Teppo Arola, Johtava asiantuntija

Maailmanlaajuisen energiakriisin vaikutuksesta Ruotsissa tehtiin 1970 luvulla periaatteellinen päätös lisätä uusiutuvan energian tutkimukseen myönnettävää rahoitusta. Tätä hetkeä voidaan pitää Pohjoismaisen geoenergiatutkimuksen lähtölaukauksena. Geoenergiatutkimuksen peruskysymys on edelleen sama ja hyvin selkeä; miten hyödynnetään maankamarasta saatavaa energiaa lämmitykseen ja viilennykseen. Geoenergia, tai termogeologia, on siis uusi, soveltavan tutkimuksen ala, joka yhdistää uusiutuvan energian, kestävän kehityksen ja geotieteet. […]

Read more »

06/15/2018

(suomi) Geoblogi: Turvevarojen inventointi ja tietovaranto – mihin kysymyksiin me tulevaisuudessa vastaamme?

Text:
Samu Valpola, Turvevarannot-tulosyksikön päällikkö

  GTK:n turvevarojen kartoituksen ja inventoinnin maastotyöosuus on jälleen käynnistynyt. Kaikkiaan yli kolmekymmentä henkilöä kahdesta eri tuloksyksiköstä (TUR ja GSO), – tänäkin vuonna valtaosa kausityövoimaa- työskentelee eri puolilla Suomea tavoitteenaan kartoittaa ja inventoida kaikkiaan 20 000 hehtaaria Suomen soita ja turvemaita. Määrä tuntuu isolta, mutta on itse asiassa pienempi kuin kymmeniin vuosiin. Pienentyvästä alasta huolimatta tietoa […]

Read more »

06/04/2018

(suomi) Geoblogi: FinTomo – seminaari GTK:lla toi Suomen tomografiatoimijat ensi kertaa yhteen

Text:
Kuva Jukka, Tutkija

Kirjoitin aiemmin Geoblogiin GTK:n uudesta tomografialaitteesta ja sen tuomista haasteista ja mahdollisuuksista. Tekstistä jäi tuolloin pois laboratorion kannalta olennainen osa, vain muutamaa viikkoa aiemmin perustettu kotimaisten tomografiatoimijoiden verkosto FinTomo . Ajatus tällaisesta verkostosta ei ollut täysin omani, sillä vastaava verkosto perustettiin vuosia sitten Jyväskylässä nykyisin emeritusprofessorina toimivan Jussi Timosen ja fysiikan laitoksen johtoon viime vuonna nousseen […]

Read more »

05/22/2018

Science Blog: GECCO – High-performance geoscientific computing in multi-scale mineral potential studies

Text:
Eevaliisa Laine, Senior Scientist

A central task in mine site evaluation and 3D mineral potential studies is to collect data on multiple spatial scales and subsequently use inverse methods to infer the location and extent of economically interesting mineral deposits. The data sets comprise, for example, airborne and ground geophysical data, drill-hole data, geological maps and cross-sections, drill-core logs […]

Read more »

05/16/2018

Science Blog: MPM Online Tool – find ore deposits smartly with geodata

Text:
Vesa Nykänen, Research Professor
Maarit Middleton, Senior Scientist
Niina Ahtonen, Head of the Digital Products and Services Unit
Tero Niiranen, Senior Scientist
Juha Strengell, Systems Specialist
Janne Kallunki, Specialist Planner
Kimmo Korhonen, Geophysicist
Merja Janhila, Geologist
Ilkka Lahti, Geophysicist

Have you ever thought it would be cool to spot the best places for a deposit type of your interest in Lapland? Many people have, especially exploration managers in junior mining companies or anybody involved in mineral exploration. Lapland is one of the most active mineral exploration areas in Europe, not least because of the […]

Read more »

04/30/2018

(Suomi) Geoblogi: Katse menneeseen

Text:
Outi Hyttinen, (Suomi) tutkija

Miten merenpohjan sedimenttejä tutkitaan? Vastaus on geofysiikassa ja erilaisissa akustis-seismisissä laitteistoissa joista lähetetään äänipulsseja kohti merenpohjaa. Nämä pulssit käyttäytyvät eri tavoin erityyppisissä materiaaleissa. Takaisinheijastuneet ääniaallot kerätään sensoreilla ja käsitellään erilaisilla ohjelmistoilla. Lopputuloksena on parhaimmillaan hämmästyttävän yksityiskohtaista tietoa vesisyvyydestä, merenpohjan morfologiasta, pintasedimentin laadusta, syvemmälle ulottuvista sedimenttiyksiköistä ja niiden paksuudesta. Tällainen geologinen tutkimustyö vaatii tutkimusaluksen laitteistoineen (mm. […]

Read more »

04/04/2018

Science Blog: Bedrock – Shattered building material

Text:
Mira Markovaara-Koivisto, Geologist

The building of underground facilities in bedrock is increasing in the modern world. In large cities, underground alternatives are being considered due to the lack of space above ground, to ease traffic and parking in city centres, and to guarantee a stable environment, for instance, for super computers and electrical lines. Bedrock can also be […]

Read more »

03/05/2018

Science Blog: Chemistry of urban soils reflects both geology and anthropogenic sources

Text:
Timo Tarvainen, Senior Scientist

Urbanisation is one of the modern world’s megatrends. Currently, urban areas cover just 2.8% of the global land area, but they are home to more than half of the world’s population. In Europe, as much as 70% of the population is urban. At the same time, increasing environmental pollution is another global megatrend. Releases of […]

Read more »

02/08/2018

Science Blog: Geodiversity of the Baltic Sea

Text:
Anu Kaskela, Geologist

During recent years, the term ‘geodiversity’ has been used in parallel with biodiversity to advance the integrated management of the environment and to emphasize that ecosystems consists of both biotic and abiotic components. Geodiversity includes the natural range of geological, geomorphological, and soil features and their assemblages, relationships, properties, interpretations, and systems (Gray, 2004). So […]

Read more »