02/04/2019

Science Blog: Estimating the lithium resources of Finland

Text:
Kalevi Rasilainen, Geologist

The Geological Survey of Finland (GTK) has been carrying out assessments of undiscovered mineral resources in the Finnish bedrock since 2008. As a part of this process, the lithium resources hosted by undiscovered lithium–caesium–tantalum (LCT) pegmatite deposits were estimated down to the depth of one kilometre in 2018. Presently, the world’s dominant sources of lithium […]

Read more »

01/28/2019

Geoblogi: Kierrätys, kiertotalous ja kaivosten rikastushiekat

Text:
Soili Solismaa, geologi
Päivi Kauppila, yksikön päällikkö

Kaivostoiminnassa syntyvää hienojakeista prosessijätettä, rikastushiekkaa, voidaan sen laadusta riippuen hyödyntää mm. rikastushiekka-altaiden pato- ja peittorakenteissa, maanalaisissa kaivostäytöissä ja teiden pohjarakenteissa. GTK on ollut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana mukana edesauttamassa rikastushiekan hyötykäyttöä tutkimalla ja antamalla arvionsa rikastushiekan ominaisuuksista ja soveltuvuudesta kuhunkin hyötykäyttötarkoitukseen. Rikastushiekkojen ympäristökelpoisuus määritellään niiden sisältämien mineraalien ja niistä liukenevien aineiden muodostamien riskien perustella. Kaikki […]

Read more »

01/07/2019

Science Blog: The distribution of elements in peat

Text:
Teuvo Herranen, Geologist

The Geological Survey of Finland (GTK) has thus far studied 2.27 million ha of Finnish peatland. The peat data generated in peat mapping has been saved in a peat database maintained by GTK. The database contains data on over 17 900 peatlands, totalling more than 1.75 million study and depth points. Samples have been taken […]

Read more »

12/04/2018

Geoblogi: Syviin vesiin kuivin jaloin

Text:
Hannu Panttila, (suomi) geologi

Saattoporan lopetettu kaivos on kiehtonut minua jo jonkin aikaa tutkimuskohteena. Interreg Min-North – projektissa olenkin päässyt tutustumaan siihen lähemmin. Vaikuttaa siltä, että sieltä löytyy nyt ja tulevaisuudessa tutkimusaiheita GTK:n eri yksiköille. Minua kiinnostaa muun muassa millaista vettä on Saattoporan noin 80 metriä syvän ison montun eri syvyyksillä. Mutta miten sieltä voisi saada näytteitä on sitten […]

Read more »

12/03/2018

Science Blog: Paleoproterozoic oroclines in Fennoscandia

Text:
Raimo Lahtinen, Research Professor

Oroclines, or curvatures of previously linear arcs (or belts), are tectonic structures that bridge the manufacture of arcs and formation of stable, equant continental blocks. Oroclines are well documented and spatially distributed on a global scale, and they form curved mountain belts of varying degrees in both young and ancient orogens. Johnston et al. (2013) […]

Read more »

11/08/2018

Geoblogi: Batteries within – Have you ever wondered what a battery looks like inside? We did!

Text:
Alan R. Butcher, Professor
Jukka Kuva, Research scientist

In the last few days, we have been imaging a number of devices with GTK’s X-ray tomography system in Espoo to gain an insight into how batteries are constructed. Left: Non-rechargeable 1.5 V AA-battery. Right: Rechargeable 1.5 V AA-battery (1300 mAh). It seems that, by viewing them virtually in 3D, there are no two batteries […]

Read more »

11/06/2018

Science Blog: New constraints to the development of the Svecofennian orogeny

Text:
Perttu Mikkola, Geologist

The bedrock of Central Finland has a research history extending well back into the 19th century, and the overall evolution of the area is thus relatively well understood. Nevertheless, new data from previously poorly studied areas or the revisiting of areas studied decades ago bring new pieces to the Paleoproterozoic Svecofennian puzzle. Recently published studies […]

Read more »

10/24/2018

(Suomi) Geoblogi: TULANETin laboratorioyhteistyö avaa GTK:lle uusia mahdollisuuksia

Text:
Marja Lehtonen, erikoistutkija

Tutkimuslaitosten yhteenliittymä TULANET aloitti toimintansa tämän vuoden alussa. TULANETin muodostavat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Geologian tutkimuskeskus GTK, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus Luke, Maanmittauslaitos MML, Suomen ympäristökeskus SYKE, Säteilyturvakeskus STUK, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Työterveyslaitos TTL. TULANETin tarkoituksena on vahvistaa tutkimuslaitosten roolia tiede- ja tutkimuspolitiikassa sekä edistää päätöksentekoa tukevaa asiantuntijatyötä. TULANETin puheenjohtajuus kiertää […]

Read more »

10/12/2018

(Suomi) Geoblogi: IPCC Special Report 2018 – miten tästä eteenpäin GTK:ssa?

Text:
Samu Valpola, Turvevarannot-tulosyksikön päällikkö

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi odotetun ilmaston lämpenemistä käsittelenvän raporttinsa 8.10. Yli 90 kirjoittajaa ja toimittajaa yli 40 maasta, yli 6000 tieteellistä viitettä, puhumattakaan niistä tuhansista tutkijoista ympäri maailmaa, joiden kontribuutiota työssä on käytetty, tuotteena asiakirja, joka on ensi joulukuisen Katowicen ilmastokokouksen tieteellinen perusta. Asiaa vähänkään seurannutta raportin sisältö ja tulokset eivät sinänsä yllätä. Yllätys ei […]

Read more »

10/03/2018

(Suomi) Geoblogi: Suolla ken askeltaa, ken turpeet tunnistaa?

Text:
Tuija Vähäkuopus, geologi

GTK on tehnyt tavoitteellista, systemaattista turvetutkimusta jo 1970-luvulta lähtien. Tähän mennessä soita on tutkittu jo 2,3 miljoonan hehtaarin verran Suomen reilusta 9 miljoonasta suohehtaarista. Vuosittainen tavoite on vaihdellut öljykriisin innoittamasta 100 000 hehtaarista nykypäivän 20 000 hehtaariin. Parhaimmillaan turvetutkijoita ja tutkimustyöntekijöitä on ollut vuosittain noin pitkälle toistasataa henkilöä soilla, kun esimerkiksi tänä vuonna tutkija-tutkimustyöntekijä -työpareja soilla […]

Read more »