05/16/2018

Science Blog: MPM Online Tool – find ore deposits smartly with geodata

Text:
Vesa Nykänen, Research Professor
Maarit Middleton, Senior Scientist
Niina Ahtonen, Head of the Digital Products and Services Unit
Tero Niiranen, Senior Scientist
Juha Strengell, Systems Specialist
Janne Kallunki, Specialist Planner
Kimmo Korhonen, Geophysicist
Merja Janhila, Geologist
Ilkka Lahti, Geophysicist

Have you ever thought it would be cool to spot the best places for a deposit type of your interest in Lapland? Many people have, especially exploration managers in junior mining companies or anybody involved in mineral exploration. Lapland is one of the most active mineral exploration areas in Europe, not least because of the […]

Read more »

04/30/2018

(Suomi) Geoblogi: Katse menneeseen

Text:
Outi Hyttinen, (Suomi) tutkija

Miten merenpohjan sedimenttejä tutkitaan? Vastaus on geofysiikassa ja erilaisissa akustis-seismisissä laitteistoissa joista lähetetään äänipulsseja kohti merenpohjaa. Nämä pulssit käyttäytyvät eri tavoin erityyppisissä materiaaleissa. Takaisinheijastuneet ääniaallot kerätään sensoreilla ja käsitellään erilaisilla ohjelmistoilla. Lopputuloksena on parhaimmillaan hämmästyttävän yksityiskohtaista tietoa vesisyvyydestä, merenpohjan morfologiasta, pintasedimentin laadusta, syvemmälle ulottuvista sedimenttiyksiköistä ja niiden paksuudesta. Tällainen geologinen tutkimustyö vaatii tutkimusaluksen laitteistoineen (mm. […]

Read more »

04/04/2018

Science Blog: Bedrock – Shattered building material

Text:
Mira Markovaara-Koivisto, Geologist

The building of underground facilities in bedrock is increasing in the modern world. In large cities, underground alternatives are being considered due to the lack of space above ground, to ease traffic and parking in city centres, and to guarantee a stable environment, for instance, for super computers and electrical lines. Bedrock can also be […]

Read more »

03/05/2018

Science Blog: Chemistry of urban soils reflects both geology and anthropogenic sources

Text:
Timo Tarvainen, Senior Scientist

Urbanisation is one of the modern world’s megatrends. Currently, urban areas cover just 2.8% of the global land area, but they are home to more than half of the world’s population. In Europe, as much as 70% of the population is urban. At the same time, increasing environmental pollution is another global megatrend. Releases of […]

Read more »

02/08/2018

Science Blog: Geodiversity of the Baltic Sea

Text:
Anu Kaskela, Geologist

During recent years, the term ‘geodiversity’ has been used in parallel with biodiversity to advance the integrated management of the environment and to emphasize that ecosystems consists of both biotic and abiotic components. Geodiversity includes the natural range of geological, geomorphological, and soil features and their assemblages, relationships, properties, interpretations, and systems (Gray, 2004). So […]

Read more »

01/15/2018

Science Blog: What will happen to a waste-rock dump in hundreds of years? A stochastic multicomponent reactive transport model can support this prediction

Text:
Daniele Pedretti, Research Professor

The problem of mine waste management Mining activities can generate large volumes of waste rocks (Figure 1) that are generally stored in large unsaturated dumps on the land surface at the mine site. Waste rocks are not tailings. Waste rocks comprise the overburden that overlies an ore or mineral body and is displaced during mining […]

Read more »

12/04/2017

Science Blog: GIS-based mineral potential targeting is making the most out of geoscience data to enable new discoveries

Text:
Vesa Nykänen, Research Professor

Mineral potential targeting or mineral prospectivity mapping can be defined as a multi-step process of extracting and weighting mappable features indicating the critical parameters of the mineral deposit types, or more preferably the mineral systems, that are being sought. This is achieved by combining the evidence layers, and finally ranking promising target areas for further […]

Read more »

10/24/2017

Science Blog: The fight is not over yet – our surface waters are still facing many pressures

Text:
Tommi Kauppila, Research Professor

The chemical and ecological status of Finnish surface waters has considerably improved since the 1970s. However, some of the stressors that affect our lakes and rivers have proved difficult to control, and some new pressures have also appeared. While point source stressors such as municipal and industrial waste waters are nowadays well managed, diffuse loadings […]

Read more »

10/23/2017

(suomi) Geoblogi: SMART GROUND – uusioraaka-aineita kaatopaikoilta

Text:
Tuire Valjus, (suomi) geofyysikko

[/caption]Linkki SMART GROUND sivustoon: www.smart-ground.eu SMART GROUND -hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 -ohjelmasta (Grant Agreement No 641988).[/caption]     Kuva 2. Geofysiikan ja geokemian yhteiskäytöllä saatu kuva rikastehiekka-altaan rakenteesta     Aijalan rikastehiekka-alueella tehtiin kokonaisvaltainen tutkimus, jonka tuloksena voitiin laskea arvio alueen mineraalipotentiaalista. Alueella oli jo aiemmin tehty geokemian näytteenottoa, jota täydennettiin […]

Read more »