12/03/2018

Science Blog: Paleoproterozoic oroclines in Fennoscandia

Text:
Raimo Lahtinen, Research Professor

Oroclines, or curvatures of previously linear arcs (or belts), are tectonic structures that bridge the manufacture of arcs and formation of stable, equant continental blocks. Oroclines are well documented and spatially distributed on a global scale, and they form curved mountain belts of varying degrees in both young and ancient orogens. Johnston et al. (2013) […]

Read more »

11/08/2018

Geoblogi: Batteries within – Have you ever wondered what a battery looks like inside? We did!

Text:
Alan R. Butcher, Professor
Jukka Kuva, Research scientist

In the last few days, we have been imaging a number of devices with GTK’s X-ray tomography system in Espoo to gain an insight into how batteries are constructed. Left: Non-rechargeable 1.5 V AA-battery. Right: Rechargeable 1.5 V AA-battery (1300 mAh). It seems that, by viewing them virtually in 3D, there are no two batteries […]

Read more »

11/06/2018

Science Blog: New constraints to the development of the Svecofennian orogeny

Text:
Perttu Mikkola, Geologist

The bedrock of Central Finland has a research history extending well back into the 19th century, and the overall evolution of the area is thus relatively well understood. Nevertheless, new data from previously poorly studied areas or the revisiting of areas studied decades ago bring new pieces to the Paleoproterozoic Svecofennian puzzle. Recently published studies […]

Read more »

10/24/2018

(Suomi) Geoblogi: TULANETin laboratorioyhteistyö avaa GTK:lle uusia mahdollisuuksia

Text:
Marja Lehtonen, erikoistutkija

Tutkimuslaitosten yhteenliittymä TULANET aloitti toimintansa tämän vuoden alussa. TULANETin muodostavat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Geologian tutkimuskeskus GTK, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus Luke, Maanmittauslaitos MML, Suomen ympäristökeskus SYKE, Säteilyturvakeskus STUK, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Työterveyslaitos TTL. TULANETin tarkoituksena on vahvistaa tutkimuslaitosten roolia tiede- ja tutkimuspolitiikassa sekä edistää päätöksentekoa tukevaa asiantuntijatyötä. TULANETin puheenjohtajuus kiertää […]

Read more »

10/12/2018

(Suomi) Geoblogi: IPCC Special Report 2018 – miten tästä eteenpäin GTK:ssa?

Text:
Samu Valpola, Turvevarannot-tulosyksikön päällikkö

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi odotetun ilmaston lämpenemistä käsittelenvän raporttinsa 8.10. Yli 90 kirjoittajaa ja toimittajaa yli 40 maasta, yli 6000 tieteellistä viitettä, puhumattakaan niistä tuhansista tutkijoista ympäri maailmaa, joiden kontribuutiota työssä on käytetty, tuotteena asiakirja, joka on ensi joulukuisen Katowicen ilmastokokouksen tieteellinen perusta. Asiaa vähänkään seurannutta raportin sisältö ja tulokset eivät sinänsä yllätä. Yllätys ei […]

Read more »

10/03/2018

(Suomi) Geoblogi: Suolla ken askeltaa, ken turpeet tunnistaa?

Text:
Tuija Vähäkuopus, geologi

GTK on tehnyt tavoitteellista, systemaattista turvetutkimusta jo 1970-luvulta lähtien. Tähän mennessä soita on tutkittu jo 2,3 miljoonan hehtaarin verran Suomen reilusta 9 miljoonasta suohehtaarista. Vuosittainen tavoite on vaihdellut öljykriisin innoittamasta 100 000 hehtaarista nykypäivän 20 000 hehtaariin. Parhaimmillaan turvetutkijoita ja tutkimustyöntekijöitä on ollut vuosittain noin pitkälle toistasataa henkilöä soilla, kun esimerkiksi tänä vuonna tutkija-tutkimustyöntekijä -työpareja soilla […]

Read more »

10/01/2018

Science Blog: Photogrammetry in fracture mapping with the aid of an unmanned aerial vehicle (UAV)

Text:
Nicklas Nordbäck, Senior Specialist
Jussi Mattila, Senior Specialist
Jon Engström, Senior Specialist

The essential principle in photogrammetry is triangulation, a science that dates back to 1480 and to the invention of perspective and projective geometry by Leonardo da Vinci. By capturing photographs from at least two different locations, so-called “lines of sight” can be established from cameras to points on a photographed object. By mathematically intersecting these […]

Read more »

09/04/2018

(Suomi) Geoblogi: Geotietovarannosta verkkoon

Text:
Niina Ahtonen, yksikön päällikkö

Kallioperän kivilajit, niiden ikä ja koostumus, heikkousvyöhykkeet, alueellinen malmipotentiaali, mineraaliesiintymät, maalajit, pohjavesivarannot, geoenergiapotentiaali, maankamaran geofysikaaliset ominaisuudet, turvelajit, moreenigeokemia, happamat sulfaattimaat, luonnolliset taustapitoisuudet… Tätä kaikkea ja vielä paljon lisää sisältää geologinen tietovaranto, jota GTK kerää, jalostaa, hallinnoi ja jakaa. Geotietovaranto koostuu maastohavainnoista, monenlaisista mittauksista ja analyyseistä sekä näistä geologisella asiantuntemuksella tehdyistä tulkinnoista ja malleista. Kallioperä- ja […]

Read more »

09/03/2018

Science Blog: Metamorphic map of Finland

Text:
Pentti Hölttä, Senior Scientist

In the Precambrian bedrock of Finland, almost all rocks are metamorphosed, and most metamorphic rocks have undergone medium- to high-grade metamorphism, in which the original volcanic, sedimentary and igneous rocks have been altered to deformed gneisses that can again be partially melted. Metamorphism is a feature that can easily be mapped, providing essential information on […]

Read more »

08/24/2018

(Suomi) Geoblogi: Alueellinen kallioperätutkimus – muisto menneisyydestä vai malmipotentiaalin arvioinnin perusedellytys?

Text:
Perttu Mikkola, geologi

Järjestelmällistä perustyötä vuodesta 1886, kansainvälisen arvion mukaan yksi maailman parhaista geologista tietoaineistosta ja silti oman arviomme mukaan kallioperätiedon taso on heikko tai hyvin heikko alueella joka kattaa noin neljäsosan Suomesta. Onko näkemyseron taustalla vain kotimaisten pessimistien ja yltiöpositiivisten ulkomaalaisten erilainen käsitys samasta asiasta? Todellisuudessa molemmat mielipiteet pitävät paikkansa, geoaineistomme on kiistatta maailman parhaita, mutta silti […]

Read more »