09/11/2019

Fokus kirkastuu asiakkaiden avulla ja heitä varten

Text:
Mika Nykänen, (suomi) Pääjohtaja

Syksy on ahertamisen, uusien asioiden ja eteenpäin katsomisen aikaa. Niin myös meillä Geologian tutkimuskeskuksessa, sillä julkistimme strategiamme vuosille 2020 – 2023 ja sen avulla katsomme pidemmälle. Strategiamme syntyi asiakkaitamme kuullen vastaamaan heidän ja koko yhteiskunnan muuttuviin tarpeisin. Strategiaprosessin aikana haastattelimme yli viisikymmentä asiakastamme kuullaksemme, millaisena he näkevät tulevaisuuden ja mitä asioita he ratkovat nyt ja […]

Read more »

09/06/2019

Science Blog: Acid rock drainage prediction by SEM mineralogy

Text:
Teemu Karlsson, Geologist

GTK has a long history in mining environmental investigation. A recently published study (Karlsson et al. 2018) examined the use of SEM mineralogy in acid rock drainage (ARD) prediction. The results were promising and indicate that mineralogical calculation can be an efficient tool in mine drainage quality assessment. ARD with high concentrations of harmful elements […]

Read more »

07/04/2019

Suot hiilinieluina ja -lähteinä – miksi tulisi olla kiinnostunut?

Text:
Jukka Turunen, (suomi) erikoistutkija
Tuija Vähäkuopus, (suomi) yksikön päällikkö
Samu Valpola, (suomi) päällikkö

Suomen uudessa hallitusohjelmassa ilmastonmuutoksen hillitseminen, hiilineutraalisuus ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat kiitettävästi esillä. Ilmastollisesti kestävä kehitys vaatii, että fossiilipäästöt on saatava alas nopealla aikataululla, mikäli ilmaston lämpeneminen halutaan pitää alle 1,5 asteessa (IPCC:n loppuraportti 2018). Maailmanlaajuisesti tarkastellen poliittisen tahdon puute ja jäykät yhteiskunnalliset rakenteet ovat olleet ja edelleen ovat keskeisiä muutoksen jarruttajia. Suomella on nyt […]

Read more »

06/07/2019

Geoblogi: Vanhasta uutta – brownfield-kohteiden malmimallien päivittämisellä kustannustehokkuutta kohteiden tutkimuksiin

Text:
Hanna Leväniemi, (suomi) geofyysikko
Janne Hokka, (suomi) geologi

Malmiesiintymien pinnanalaisia osia tutkitaan yleensä joko kallioperäkairauksella ja/tai geofysikaalisilla mittauksilla. Tutkimusten perusteella yritetään hahmottaa kallioperän koostumusta ja malmin jatkuvuutta kolmessa ulottuvuudessa. Nykyaikaiset 3D-mallinnusohjelmat ja mineraalisysteemien tutkimus mahdollistavat kohteiden mallintamisen nopeasti ja ajantasaisesti. Viime vuosikymmenten teknologiset kehitysloikat kuten erilaiset kannettavat kairasydänskannerit ovat myös parantaneet mahdollisuuksia tarkemmin karakterisoida erilaisia malmiesiintymiä. Suomessa on paljon vanhoja malmiesiintymiä, joita tutkittaessa […]

Read more »

05/07/2019

Science Blog: Ancient Supercontinents in East Antarctica – Africa Border Zone Revealed by Xenoliths from Vestfjella

Text:
Ilona Romu, Geologist

Exploration and research in the remote and long inaccessible Arctic and Antarctic regions became possible at the late era of sailing vessels. In the western Dronning Maud Land of East Antarctica, Vestfjella, known also as the Kraul Mountains, was first listed on the map in the 1930s and some of the first printed geological notes […]

Read more »

04/25/2019

Geoblogi: Mustaliuskeiden musta maine

Text:
Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, erikoistutkija

Aurinko kimmeltää sinisessä meressä ja tuuli ajaa laineita Bosporin salmeen. Veden pinnan alla on sameaa: vihertävät levät ja bakteerit vajoavat hiljalleen alaspäin. Eloperäistä hiiltä laskeutuu pohjalle saven ja hiekan sekaan. Jos meren pohjalla olisi happea, suurin osa hiilestä ei säilyisi, mutta Mustan meren pohjalla happea ei ole. Pohjalle laskeutuu myös rikkipitoista ainesta, ja lieju haisee […]

Read more »

04/11/2019

Geoblogi: Suomen ensimmäiset lähteet merenpohjassa löydetty Hangosta

Text:
Joonas Virtasalo, (suomi) erikoistutkija
Samrit Luoma, (suomi) erikoistutkija

Hankoniemen itäreunalta Lappohjasta on löydetty merenpohjasta lähdekuoppia, joista purkautuu pohjavettä. Kyseessä on ensimmäinen kerta kun merenpohjalähteitä on kuvattu Suomessa. Merigeologia- ja pohjavesiyksiköiden tutkimuksissa löydettiin pohjaveden purkauskuoppia (engl. pockmark) merenpohjasta Lappohjan uimarannan edustalta noin 200 m etäisyydeltä rannasta. Kuopat havaittiin tutkimusalus Geomarin monikeilakaikuluotaimen tarkoissa syvyyskuvissa, joissa huomio kiinnittyi melko pienellä alueella esiintyviin yli 20 purkauskuoppaan 10-17 […]

Read more »

04/02/2019

Geoblogi: Ihmeaine biohiili

Text:
Auri Koivuhuhta, tutkija
Anna Tornivaara, tutkija
Kristiina Nuottimäki, geologi
Raija Pietilä, geologi

”Ihmeaine biohiili tulee vauhdilla moneen käyttöön yhteiskunnassa.”, kuten puutarha-alalla asia hyvin ilmaistaan [1]. Biohiili on kuitenkin ollut menestyksekkäässä käytössä jo pitkään viljelyssä sekä puutarhoissa. Jopa Etelä-Amerikan intiaanien kerrotaan parantaneen maaperää biohiilellä jo 500–2000 vuotta sitten [2]. Viime aikoina biohiilen toimivuutta ja soveltuvuutta muissakin ympäristöissä on laajemmin alettu tutkia ja maanparannuksen lisäksi biohiilen uskotaan myös sitovan […]

Read more »

04/01/2019

Science Blog: Microstructural and 3D X-ray Tomographic Study of the High-purity Quartz (HPQ): Examples from Finland

Text:
Thair Al-Ani, Senior Scientist

High purity quartz is one of the primary strategic raw materials in the manufacture of semiconductors, high- temperature lamp tubing, optics, telecommunication and electronic devices, and solar silicon applications (Haus 2010; Moore 2005; Dal Martello et al. 2011a, b). The Geological Survey of Finland (GTK) has been active in locating potential deposits of high-purity quartz […]

Read more »

03/11/2019

Science Blog: Reflections from the project COGITO-MIN

Text:
Suvi Heinonen, Senior Scientist

August 2016, I was driving from Helsinki towards Polvijärvi with anticipation. I was being followed by  groups from the University of Helsinki, the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, Vibrometric Oy and Geopartner Ltd., with seismic equipment worth millions of Euros. We all had a common goal: to acquire multiple high-quality seismic data sets […]

Read more »