01/28/2019

Geoblogi: Kierrätys, kiertotalous ja kaivosten rikastushiekat

Text:
Soili Solismaa, geologi
Päivi Kauppila, yksikön päällikkö

Kaivostoiminnassa syntyvää hienojakeista prosessijätettä, rikastushiekkaa, voidaan sen laadusta riippuen hyödyntää mm. rikastushiekka-altaiden pato- ja peittorakenteissa, maanalaisissa kaivostäytöissä ja teiden pohjarakenteissa. GTK on ollut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana mukana edesauttamassa rikastushiekan hyötykäyttöä tutkimalla ja antamalla arvionsa rikastushiekan ominaisuuksista ja soveltuvuudesta kuhunkin hyötykäyttötarkoitukseen. Rikastushiekkojen ympäristökelpoisuus määritellään niiden sisältämien mineraalien ja niistä liukenevien aineiden muodostamien riskien perustella. Kaikki […]

Read more »

01/07/2019

Science Blog: The distribution of elements in peat

Text:
Teuvo Herranen, Geologist

The Geological Survey of Finland (GTK) has thus far studied 2.27 million ha of Finnish peatland. The peat data generated in peat mapping has been saved in a peat database maintained by GTK. The database contains data on over 17 900 peatlands, totalling more than 1.75 million study and depth points. Samples have been taken […]

Read more »