09/04/2018

(Suomi) Geoblogi: Geotietovarannosta verkkoon

Text:
Niina Ahtonen, yksikön päällikkö

Kallioperän kivilajit, niiden ikä ja koostumus, heikkousvyöhykkeet, alueellinen malmipotentiaali, mineraaliesiintymät, maalajit, pohjavesivarannot, geoenergiapotentiaali, maankamaran geofysikaaliset ominaisuudet, turvelajit, moreenigeokemia, happamat sulfaattimaat, luonnolliset taustapitoisuudet… Tätä kaikkea ja vielä paljon lisää sisältää geologinen tietovaranto, jota GTK kerää, jalostaa, hallinnoi ja jakaa. Geotietovaranto koostuu maastohavainnoista, monenlaisista mittauksista ja analyyseistä sekä näistä geologisella asiantuntemuksella tehdyistä tulkinnoista ja malleista. Kallioperä- ja […]

Read more »

09/03/2018

Science Blog: Metamorphic map of Finland

Text:
Pentti Hölttä, Senior Scientist

In the Precambrian bedrock of Finland, almost all rocks are metamorphosed, and most metamorphic rocks have undergone medium- to high-grade metamorphism, in which the original volcanic, sedimentary and igneous rocks have been altered to deformed gneisses that can again be partially melted. Metamorphism is a feature that can easily be mapped, providing essential information on […]

Read more »