10/23/2017

(suomi) Geoblogi: SMART GROUND – uusioraaka-aineita kaatopaikoilta

Text:
Tuire Valjus, (suomi) geofyysikko

[/caption]Linkki SMART GROUND sivustoon: www.smart-ground.eu

SMART GROUND -hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 -ohjelmasta (Grant Agreement No 641988).[/caption]

Geofysiikan ja geokemian yhteiskäytöllä saatu kuva rikastehiekka-altaan rakenteesta.

 

 

Kuva 2. Geofysiikan ja geokemian yhteiskäytöllä saatu kuva rikastehiekka-altaan rakenteesta

 

 

Aijalan rikastehiekka-alueella tehtiin kokonaisvaltainen tutkimus, jonka tuloksena voitiin laskea arvio alueen mineraalipotentiaalista. Alueella oli jo aiemmin tehty geokemian näytteenottoa, jota täydennettiin tämän työn aikana. Näytteiden analyysituloksista voitiin erottaa alimpana olevan Aijalan kuparipitoisen rikastehiekan ja sen yläpuolella olevan, Metsämontun kaivoksesta tuodun lyijypitoisen materiaalin rajapinta. Alueella testattiin useita geofysiikan mittausmenetelmiä, joista käyttökelpoisimmiksi osoittautuivat painovoimamittaus (kuva 1) ja sähköinen vastusluotaustomografia (ERT).

 

Painovoimamittauksella määritettiin rikastehiekka-altaan alapinta sekä kalliopinnan taso. ERT-tuloksilla määritettiin sähköä johtava rikastehiekka pohjalla olevasta moreenista. Näiden kahden menetelmän yhteiskäyttö yhdistettynä geokemian analyysituloksiin ja niistä saatuihin rajapintoihin tuotti tarvittavan tiedon mineraalipotentiaalin laskemiseen (kuva 2).

 

Aijalan, kuten muidenkin SMART GROUND -projektin pilottikohteiden raaka-ainepitoisuudet osoittautuivat hyvin pieniksi jalostettavaksi nykyisillä raaka-aineiden hinnoilla. Aijalan rikastehiekan kokonaismassa sisältää vain 0,4 % hyödynnettäviä alkuaineita, joista pääosa on sinkkiä ja lyijyä. Muiden metallien, esimerkiksi kuparin (kuva 3) ja kullan, pitoisuus rikastehiekassa on erittäin vähäinen. Raaka-aineiden saanti kuitenkin heikkenee ajan myötä ja niiden hinnat nousevat, joten jo tässä vaiheessa on hyvä tutkia sekundääristen raaka-aineiden käyttömahdollisuuksia ja listata tietoa materiaalien määrästä, laadusta ja saatavuudesta. EU parlamentin päätöslauselmassa uuteen kaatopaikkadirektiiviin halutaan lisätä viittaus kaatopaikkojen sisältämän uusioraaka-aineen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Jäsenmaiden tulisi vuoden 2025 loppuun mennessä inventoida kaatopaikkojen potentiaali uusioraaka-aineiden hyödyntämisen kannalta. Tämä luo aidon tarpeen SMART GROUND -projektissa kehitettävälle tietoalustalle ja tietopankille.

 

Kuva 3. Blokkimalli Metsämontun kaivoksen rikastehiekasta Aijalan alueella. Vihreällä analyyseistä saadut kupari- ja harmaalla lyijypitoisuudet kairanrei’issä.  Graafissa kuparipitoisuudet eri cut-off-arvoilla.

 

Linkki SMART GROUND sivustoon: www.smart-ground.eu

 

SMART GROUND-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 – ohjelmasta (Grant Agreement No 641988).

Tuire Valjus

Text: Tuire Valjus

(suomi) Tuire Valjus toimii geofyysikkona GTK:n Pohjavesiyksikössä Espoossa. Hän soveltaa työssään geofysiikkaa harjualueiden rakenneselvityksiin ja muihin pohjavesialueiden tutkimuksiin. Smart Ground -projektissa hän toimii GTK:n osuuden hankepäällikkönä.