11/08/2019

Geoblogi: Pää kiven sisään

Text:
Jukka Kuva, (suomi) tutkija

Olin viime vuonna Helsingin yliopistolla Fysiikan päivillä (https://www.helsinki.fi/en/conferences/physics-days-fysiikan-paivat-2019), jossa Aalto-yliopisto esitteli virtuaaliplanetaariotaan (http://space.aalto.fi/software/). Sain tästä välittömästi idean. Sama teknologiahan sopisi täydellisesti myös tomografiadatan esittelyyn, onhan tuo data kolmiulotteista jo valmiiksi. Keskustelin ideasta Aallon ohjelmistokehittäjän kanssa, sillä tämähän olisi ollut mitä mainioin yhteistyöprojekti tulevaan Circular Raw Materials Hubiin liittyen. Heidän ohjelmistonsa tekniset yksityiskohdat eivät kuitenkaan vastanneet […]

Read more »

11/04/2019

Science Blog: Mineral prospectivity modelling and virtual geologists

Text:
Johanna Torppa, Senior Scientist

The development and use of automated computational approaches to solve geological problems is raising concerns among geologists about the reliability of the computational results. There is currently a lot of talk about machine learning and artificial intelligence, which sounds fancy to some people and terrifying to others. Can a computer program mimic the reasoning of […]

Read more »

10/30/2019

(suomi) Geoblogi: Big Data − ihmisen toiminta kiihdytti eroosiota jo 4000 vuotta sitten

Text:
Antti Ojala, (suomi) erikoistutkija

Suurten tietomassojen kerääminen ja analysointi on tutkimuksen nykypäivää. Ympäristötutkimuksissa tutkimusaineistot ovat tyypillisesti monimuotoisia, eri mittakaavaisia ja edustavat ajallisesti erityyppisiä tarkkuuksia eli resoluutiota. Siksi aineistojen käsittelyyn ja analysointiin tarvitaan sofistikoituneita tilastollisia analyysejä ja tiedonlouhintatekniikoita, joiden avulla yksittäisiä kohteellisia tutkimuksia voidaan yleistää globaaleiksi trendeiksi. Kansainvälinen tutkimusryhmä julkaisi PNAS –lehdessä 632 järveä ympäri maailmaa kattavan tutkimusaineiston, jonka mukaan […]

Read more »

10/14/2019

Geoblogi: Kaivoksia suljetaan maailmassa kiihtyvällä tahdilla!

Text:
Lauri Solismaa, (suomi) Ryhmäpäällikkö
Tommi Kauppila, (suomi) Tutkimusprofessori

Entisaikaan kaivokset saatettiin toiminnan jälkeen hylätä sen kummemmin asiaa miettimättä. Hylättyjen metallimalmikaivosten aiheuttama kuormitus ekosysteemeille voi jatkua vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja. Onneksi tilanne on parantunut. Monissa maissa hallittuun sulkemiseen liittyvä lainsäädäntö on kehittynyt ja voidaan arvioida että näissä maissa kaivoksia suljetaan enemmän kuin hylätään. Valitettavasti kaivosten huonosti suunniteltu sulkemisprosessi saattaa vielä tänäkin päivänä kaatua lopulta yhteiskunnan […]

Read more »

10/07/2019

Science Blog: Do you get too much arsenic from your diet?

Text:
Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, Professor, Senior Scientist

In the old days, the Finns enjoyed food grown in their own village fields and slaked their thirst with water from a spring or from a well in their yard. Exported goods such as rice were expensive and few had heard about shrimps or other exotic foods. Now the Finnish diet contains a vast range […]

Read more »

09/27/2019

Geoblogi: Tiede ja dollarit – miksi jatkuva kehittäminen on tärkeää?

Text:
Teppo Arola, (suomi) Johtava asiantuntija

Mr. Knight ja Mr. Bowerman kehittivät Oregonissa Yhdysvalloissa juoksukenkiä lähtökohtanaan tehdä vammoja estävä kenkä paljon juokseville. 1970 – luvun lopulla he käyttivät NASA:n insinöörin mullistavaa ajatusta tunkea ilmaa kengänpohjiin ja loivat siten ilmatyynykengät. Mutta Nike ei ollut markkinoilla ensimmäisenä tai yksin – suomalainen Karhu oli kehittänyt kantapään alle ilmatyynyn, joka oli huomattavasti ensimmäistä Niken kenkää […]

Read more »

09/11/2019

Fokus kirkastuu asiakkaiden avulla ja heitä varten

Text:
Mika Nykänen, (suomi) Pääjohtaja

Syksy on ahertamisen, uusien asioiden ja eteenpäin katsomisen aikaa. Niin myös meillä Geologian tutkimuskeskuksessa, sillä julkistimme strategiamme vuosille 2020 – 2023 ja sen avulla katsomme pidemmälle. Strategiamme syntyi asiakkaitamme kuullen vastaamaan heidän ja koko yhteiskunnan muuttuviin tarpeisin. Strategiaprosessin aikana haastattelimme yli viisikymmentä asiakastamme kuullaksemme, millaisena he näkevät tulevaisuuden ja mitä asioita he ratkovat nyt ja […]

Read more »

09/06/2019

Science Blog: Acid rock drainage prediction by SEM mineralogy

Text:
Teemu Karlsson, Geologist

GTK has a long history in mining environmental investigation. A recently published study (Karlsson et al. 2018) examined the use of SEM mineralogy in acid rock drainage (ARD) prediction. The results were promising and indicate that mineralogical calculation can be an efficient tool in mine drainage quality assessment. ARD with high concentrations of harmful elements […]

Read more »

07/04/2019

Suot hiilinieluina ja -lähteinä – miksi tulisi olla kiinnostunut?

Text:
Jukka Turunen, (suomi) erikoistutkija
Tuija Vähäkuopus, (suomi) yksikön päällikkö
Samu Valpola, (suomi) päällikkö

Suomen uudessa hallitusohjelmassa ilmastonmuutoksen hillitseminen, hiilineutraalisuus ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat kiitettävästi esillä. Ilmastollisesti kestävä kehitys vaatii, että fossiilipäästöt on saatava alas nopealla aikataululla, mikäli ilmaston lämpeneminen halutaan pitää alle 1,5 asteessa (IPCC:n loppuraportti 2018). Maailmanlaajuisesti tarkastellen poliittisen tahdon puute ja jäykät yhteiskunnalliset rakenteet ovat olleet ja edelleen ovat keskeisiä muutoksen jarruttajia. Suomella on nyt […]

Read more »

06/07/2019

Geoblogi: Vanhasta uutta – brownfield-kohteiden malmimallien päivittämisellä kustannustehokkuutta kohteiden tutkimuksiin

Text:
Hanna Leväniemi, (suomi) geofyysikko
Janne Hokka, (suomi) geologi

Malmiesiintymien pinnanalaisia osia tutkitaan yleensä joko kallioperäkairauksella ja/tai geofysikaalisilla mittauksilla. Tutkimusten perusteella yritetään hahmottaa kallioperän koostumusta ja malmin jatkuvuutta kolmessa ulottuvuudessa. Nykyaikaiset 3D-mallinnusohjelmat ja mineraalisysteemien tutkimus mahdollistavat kohteiden mallintamisen nopeasti ja ajantasaisesti. Viime vuosikymmenten teknologiset kehitysloikat kuten erilaiset kannettavat kairasydänskannerit ovat myös parantaneet mahdollisuuksia tarkemmin karakterisoida erilaisia malmiesiintymiä. Suomessa on paljon vanhoja malmiesiintymiä, joita tutkittaessa […]

Read more »